Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

lepszeodpowietrza
9277 ab99
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
lepszeodpowietrza
2482 31ab 500
5688 a48e
Reposted fromraZe raZe viagdziejestola gdziejestola
lepszeodpowietrza
7051 48be
lepszeodpowietrza
4780 f75f
Reposted fromdailylife dailylife vialittlemouse littlemouse
lepszeodpowietrza
0620 f0c7
Reposted fromkatsiu katsiu viazurawianiaczka zurawianiaczka
lepszeodpowietrza
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viagdziejestola gdziejestola
lepszeodpowietrza

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna vialittlemouse littlemouse

April 22 2017

lepszeodpowietrza
“Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom
Reposted frombeatkazz beatkazz viagdziejestola gdziejestola
lepszeodpowietrza
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viaklaudialucja klaudialucja
lepszeodpowietrza
Nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia wywołane tym, że nie ma się na co czekać.
— Haruki Murakami
Reposted fromoczekiwania oczekiwania vialexxie lexxie

April 20 2017

lepszeodpowietrza
3751 0f2b 500
Dante
Reposted frombackground background viagdziejestola gdziejestola
lepszeodpowietrza

Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.

— William Faulkner - "Dzikie palmy"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
lepszeodpowietrza
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic vialaluna laluna
lepszeodpowietrza
Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie..
— A. Rojek
lepszeodpowietrza
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
Reposted fromtimetolove timetolove vialexxie lexxie
lepszeodpowietrza
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych?
— Marek Grechuta
Reposted fromIriss Iriss viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
lepszeodpowietrza
Jeśli czegoś chcesz , mów o tym głośno. Może się okazać , że ta druga osoba chce tego samego.
Reposted from99problems 99problems vialittlemouse littlemouse
lepszeodpowietrza
1052 6088
Reposted fromscorpix scorpix viagdziejestola gdziejestola
lepszeodpowietrza
"Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć".
I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Dla mnie już do końca życia żadne „kocham cię” nie zastąpi tego „słuchaj, muszę ci coś natychmiast opowie­dzieć”. Zrozumiałam, jak ważne to jest dla niego, gdy przez przypadek, kiedyś przy winie w pubie, byłam świadkiem, jak dyskutował zażarcie z jednym ze swoich kolegów o tym, w któ­rym momencie rozpoczyna się zdrada. Ze zdumieniem słucha­łam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natych­miast opowiedzieć innej kobiecie”.
Od sześciu lat opowiadał mi wszystko najważniejsze jako pierwszej.
— J.L.W.
Reposted frompremonition premonition viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl