Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2017

lepszeodpowietrza
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
lepszeodpowietrza
7697 1b73
Reposted fromczajnikq czajnikq viagdziejestola gdziejestola
lepszeodpowietrza
Sami wybieramy kogo wpuścimy do naszego dziwnego świata
— Buntownik z wyboru
Reposted fromM-M M-M viagdziejestola gdziejestola
lepszeodpowietrza
1962 3eb6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra
lepszeodpowietrza
Reposted frombiru biru viajethra jethra
lepszeodpowietrza
4064 6834 500
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viajethra jethra
lepszeodpowietrza
8203 ad74 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viajethra jethra
lepszeodpowietrza
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viajethra jethra
lepszeodpowietrza
Czasami za dużo od siebie wymagam, a potem jestem rozczarowana.
Reposted fromdepresja depresja viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
lepszeodpowietrza
Tysiąc myśli na minutę, a w każdej Ty.
— !
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

May 04 2017

lepszeodpowietrza
lepszeodpowietrza
4730 6d64 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viazapiski zapiski
lepszeodpowietrza
4104 84b1 500
Reposted fromsebazet sebazet viagrarzynka grarzynka
8308 91d2
Reposted fromwekissthestars wekissthestars vialaluna laluna
lepszeodpowietrza

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing vialittlemouse littlemouse
lepszeodpowietrza
Może masz kogoś, a może właśnie kogoś Ci brak.

April 24 2017

lepszeodpowietrza
9277 ab99
Reposted fromkarahippie karahippie viagdziejestola gdziejestola
lepszeodpowietrza
2482 31ab 500
5688 a48e
Reposted fromraZe raZe viagdziejestola gdziejestola
lepszeodpowietrza
7051 48be
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl